Medtronic Minimed® VEO™ & Minimed® 640G™

Firma Medtronic® jest producentem osobistych pomp insulinowych. Pompy insulinowe, które mają możliwość połączenia z systemem ciągłego monitoringu glukozy (CGM), stanowią na chwilę obecną najnowocześniejsze rozwiązane przeznaczone dla osób chorych na cukrzycę typu 1.  Korzystanie z sytemu CGM daje nam naprawdę wiele możliwości. Począwszy od możliwości przeglądania bieżącego poziomu cukru na wyświetlaczu pompy, przez późniejszą możliwość analizowania trendów glikemii. W momencie, gdy poziom cukru przekroczy zadaną wartość, pompa za pomocą alarmu ostrzeże właściciela pompy. Jeśli poziom cukru w organizmie jest zbyt niski, pompa automatycznie wstrzyma podaż insuliny (w przypadku Minimed® VEO™), bądź w przypadku MiniMed ® 640G™ i technologii SmartGuard™ –  jest w stanie 30 minut wcześniej przewidzieć, że poziom cukru obniży się i pompa automatycznie wstrzyma podawanie insuliny, a następnie gdy poziom cukru powróci do normy, SmartGuard™ wznowi podaż.

Minimed VEO

capture1

Dodatkowe właściwości i zalety:

  • Aktywna insulina
  • Kalkulator Bolusa – Bolus Wizzard®
  • Alarm ostrzegawczy
  • Alarmy tempa zmian
  • Wstrzymanie podaży insuliny
  • Strzałki trendów glikemii
  • Alarm górnego i dolnego limitu glikemii

Do poprawnego działania pompy z systemem CGM niezbędne są następujące rzeczy: pompa insulinowa, transmiter Minilink™ (VEO™) bądź Guardian™ 2 Link (640G™), oraz sensor Enlite™.

W przypadku MiniMed ® 640G™ mamy jeszcze możliwość podania bolusa prostego za pomocą zdalnego pilota umieszczonego w glukometrze (Contour Next Link 2,4™)

 


Aby móc skorzystać z dobrodziejstw Nightscout wraz z rozwiązaniem Medtronic MiniMed, należy przejść proces konfiguracji trzech serwisów zawartych w sekcji Instalacja:

W wyniku powyższej konfiguracji otrzymaliśmy dwie wartości, które będziemy wykorzystywać do przykładu połączenia z rozwiązaniem Medtronic.

  • adres strony – na przykładzie poradnika: https://unikalnanazwakonfiguracji.azurewebsites.net
  • hasło (API_SECRET): na przykładzie poradnika: „hasloktorepamietam”.

Obecnie jest szansa na podłączenie urządzeń:

autor: Paweł Babańczyk
FB: #Pablo Ńczyk