Medtronic Minimed® VEO™ & Minimed® 640G™

Firma Medtronic® jest producentem osobistych pomp insulinowych. Pompy insulinowe, które mają możliwość połączenia z systemem ciągłego monitoringu glukozy (CGM), stanowią na chwilę obecną najnowocześniejsze rozwiązane przeznaczone dla osób chorych na cukrzycę typu 1.  Korzystanie z sytemu CGM daje nam naprawdę wiele możliwości. Począwszy od możliwości przeglądania bieżącego poziomu cukru na wyświetlaczu pompy, przez późniejszą możliwość analizowania trendów glikemii. W momencie, gdy poziom cukru przekroczy zadaną wartość, pompa za pomocą alarmu ostrzeże właściciela pompy. Jeśli poziom cukru w organizmie jest zbyt niski, pompa automatycznie wstrzyma podaż insuliny (w przypadku Minimed® VEO™), bądź w przypadku MiniMed ® 640G™ i technologii SmartGuard™ –  jest w stanie 30 minut wcześniej przewidzieć, że poziom cukru obniży się i pompa automatycznie wstrzyma podawanie insuliny, a następnie gdy poziom cukru powróci do normy, SmartGuard™ wznowi podaż.

Minimed VEO

capture1

Dodatkowe właściwości i zalety:

 • Aktywna insulina
 • Kalkulator Bolusa – Bolus Wizzard®
 • Alarm ostrzegawczy
 • Alarmy tempa zmian
 • Wstrzymanie podaży insuliny
 • Strzałki trendów glikemii
 • Alarm górnego i dolnego limitu glikemii

Do poprawnego działania pompy z systemem CGM niezbędne są następujące rzeczy: pompa insulinowa, transmiter Minilink™ (VEO™) bądź Guardian™ 2 Link (640G™), oraz sensor Enlite™.

W przypadku MiniMed ® 640G™ mamy jeszcze możliwość podania bolusa prostego za pomocą zdalnego pilota umieszczonego w glukometrze (Contour Next Link 2,4™)


Guardian™ Connect

GuardianConnect_1 

Guardian Connect to kolejny system CGM firmy Medtronic, korzystający z sensorów Enlite. W tym wydaniu jest systemem niezależnym (stand alone), pracującym bez pompy insulinowej. W skład systemu wchodzi:

 • Sensor Enlite ( 2 generacji )
 • Nadajnik MMT-7821NE 
 • Telefon z iOS  ( iPhone )  lub Android z oficjalną aplikacją Medtronic.

Jak działa taki system ? Sensor umieszczony jest w tkance podskórnej, w otoczeniu płynu śródtkankowego, do którego glukoza trafia z naczyń włosowatych. Następnie z płynu śródtkankowego glukoza transportowana jest do komórek – tłuszczowych, mięśniowych i innych. Nadajnik z częstotliwością 5 min przesyła dane glikemii do aplikacji w telefonie. Do przesyłu danych wykorzystywana jest łączność radiowa Bluetooth. Aby dane mogły być przesyłane, nadajnik (muszelka) musi być w zasięgu do kilkunastu metrów od telefonu. Guardian Connect posiada system  zdolny przewidzieć w jakim czasie Twoja glikemia może zbliżyć się do wartości krytycznej. W tedy uruchomi zaprogramowany alarm na telefonie. Można też w aplikacji zaprogramować poinformowanie najbliższych wiadomością sms o wystąpieniu alarmu. W tym celu należy dodać numer telefonu osób, które mają otrzymać wiadomości o alarmie hipoglikemii. Ważną zaletą tego systemu jest możliwość przesyłania danych  do specjalnego portalu Careportal dostarczonego przez producenta. Za jego pomocą można śledzić poziomy glikemii w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki komputera bądź telefonu. Dostęp do tych danych otrzymamy logując się do Careportalu . Należy też zaznaczyć, że od 3 marca w Polsce przysługuję refundacja kosztów zakupu i otrzymania tego systemu CGM. Dopłata 70 %  kosztów zakupu i utrzymania systemu przysługuje osobą do 26 roku życia z nieuświadomioną hipoglikemią, korzystających z pomp insulinowych .

GuardianConnect_2

 


Z każdego z wyżej wymienionych systemów istnieje możliwość przesyłania danych do Nightscout. Aby z tego skorzystać, należy przejść proces konfiguracji dwóch serwisów zawartych w sekcji Instalacja:

W wyniku powyższej konfiguracji otrzymaliśmy dwie wartości, które będziemy wykorzystywać do przykładu połączenia z rozwiązaniem Medtronic.

 • adres strony – na przykładzie poradnika: https://unikalnanazwakonfiguracji.herokuapp.com
 • hasło (API_SECRET): na przykładzie poradnika: „hasloktorepamietam”.

Obecnie możemy podłączyć wszystkie trzy systemy  CGM  firmy Medtronic do Nightscout:

Opracował Szymon Czapla