blucon01
BluCon jest nakładką na sensory Freestyle Libre. Dzięki tej nakładce możemy otrzymać funkcjonalność CGM ( Ciągłego Monitoringu Glikemii ).
Dane odczytane przez nakładkę będą transmitowane poprzez łączność Bluetooth do telefonu. Częstotliwość odczytów wynosi 5 min. Dzięki aplikacji xDrip + zyskujemy możliwość kalibracji wyników oraz funkcję przesyłu danych glikemii do Nightscout lub synchronizacji między telefonami z aplikacjami xDrip + ( tryb Follower ).

Instrukcja konfiguracji aplikacji xDrip+ z BluCon

1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję xDrip+ ze strony: https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases lub zeskanuj bezpośrednio telefonem tutaj. Link prowadzi zawsze do najnowszej Nocnej wersji xDrip +xDrip_plus


2. Przed instalacją musimy zmienić zabezpieczenia android, aby móc instalować aplikację z innych źródeł. Po instalacji możemy przywrócić wartość domyślą. Android_zab1Android_zab2


3. Otwórz aplikacje i zaakceptuj wszystkie monity aplikacji xDrip+
BluCon (1) BluCon (3)


4. Na ekranie głównym xDrip+ w górnym lewym rogu naciskamy „trzy kreski” (menu)
BluCon (4)


5. Następnie zakładka <USTAWIENIA>>SPRZĘTOWE źRÓDŁO DANYCH>>LIBRE Bluetooth>
BluCon (5) BluCon (6)BluCon (7) BluCon (9)


6. Wracamy do ekranu głównego xDrip+ ponownie naciskamy „trzy kreski”
BluCon (10)


7. Parowanie Bluetooth należy wykonać za pomocą aplikacji xDrip+ Uwaga: Parujemy urządzenie z poziomu aplikacji xDrip+ a nie z  systemu telefonu android ! W tym celu naciskamy zakładkę <BLUETOOH SCAN>
BluCon (11)


8. Następnie wciskamy igłą przycisk na BluCon (parowanie&reset) i nakładamy BluCon na sensor Libre. Uwaga: Przycisk jest bistabilny , tz. że ma dwa stany (jeden klik – włączony, kolejny klik – wyłączony )
BluCon (13)


9. W wcześniej otwartej zakładce <BLUETOOH SCAN> naciskamy <SKANOWAĆ>(prawy górny róg) po paru sekundach aplikacja znaduje BluCon /BLU00XXX device/
BluCon (12)


10. Po wyświetleniu się /BLU00XXX/ klikamy na ten monit i wpisujemy sześciocyfrowy PIN, który znajduje się na krawędzi BluCon.BluCon (14) Po tej operacji nakładamy BluCon na sensor.


11. xDrip poprosi o uruchomienie sensora, jeśli nie, naciskamy „trzy kreski“ <START SENSOR>.Wybierz czas/datę aktywacji sensora gdy zostaniesz o to poproszony(ważne aby nie wpisywać czasu krótszego niż dwie godziny).Jeśli nasz sensor jest aktywny pomijamy ten krok.
BluCon (16) BluCon (17)


12. Teraz BluCon wykona trzy pomiary kontrolne (czas oczekiwania około 15 do 25 minut)


13. Po wykonaniu trzech pomiarów kontrolnych zostaniemy poproszeni o wykonanie kalibracji.


14. Pierwsza kalibracja polega na wpisaniu dwóch wartości poziomu glikemi z krwi, mierzonych w odstępie pięciominutowym ( WARTOŚĆ A= xxx , WARTOŚĆ B= xxx)


15. Od tego momentu aplikacja xDrip + rozpocznie pracę z BluCon. Dodatkowe ustawienia Optymalizacja Bluetooth xDrip+

BluCon (18)BluCon (23)

BluCon (19)


2. Uwaga ważne, upewnij się iż to ustawienie jest WYŁĄCZONE !!!
BluCon (24)


3. Wtyczki: AKTYWUJ !!! <USTAWIENIA>>MNIEJ ISTOTNE USTAWIENIA>>ADVANCED CALIBRATION>NON -FIXED LIBRE SLOPES> BluCon (22)


<USTAWIENIA>>MNIEJ ISTOTNE USTAWIENIA>>ADVANCED CALIBRATION>>CALIBRATION PLUGIN>>DATRICSAE -PRONOUNCED:>

BluCon (20) BluCon (21)


Instrukcja powstała z pomocą Daniela Klemensiewicza , Dziękujemy