Opcji powiadamiania o zdarzeniach ze strony jest wiele, np.:

– zdefiniowane alarmy w zegarkach

– alarmy na stronie azurewebsites/herokuap

– pushover

Jedną z opcji powiadamiania o zdarzeniach ze swojej strony Nightscout, są powiadomienia na telefon/tablet za pomocą aplikacji IFTTT

Pokażę jak w kilku krokach uruchomić sobie taką usługę, która będzie informowała nas o wybranych przez nas zdarzeniach:


 

1. Wchodzimy na stronę https://ifttt.com :

01

 


2. Wybieramy opcję założenia konta „SIGN IN” i logujemy się podając swój adres email i wymyślone do tego serwisu hasło:

02

 


3. Wybieramy „My Applets:”

03

 


4. Klikamy w „SERVICES”:

04

 


5. Wybieramy opcję „ALL SERVICES”:

05

 


6. W polu szukania wpisujemy „webhooks”. Poniżej pola szukania pojawi się aplikacja, która nas interesuje. Wybieramy ją klikając:

06

 


7. Klikamy w przcisk „CONNECT”:

07

 


8. Klikamy w „SETTINGS”:

08

 


9. Z poniższych ustawień zapisujemy sobie np w notatniku nasz INDYWIDUALNY KLUCZ MAKER. Będzie on potrzebny do konfiguracji naszej strony.

09

 


10. Zaloguj się teraz do swojego konta na Heroku (http://www.heroku.com/) i wybierz swoją aplikację.
Uwaga: w przypadku AZURE logujemy się na https://portal.azure.com/, wybieramy swoją APLIKACJIĘ, wchodzimy w USTAWIENIA APLIKACJI i postępujemy analogicznie do poniższej instrukcji:

10

 


11. Po wybraniu swojej aplikacji, klikamy w „SETTINGS”, a następnie w „REVEAL CONFIG VARS”:

11

 


12. Schodzmy na koniec listy, wpisujemy dwie wartości:

  • z lewej strony uzupełniamy wartość: MAKER_KEY
  • z prawej strony wklejamy nasz indywidualny klucz (patrz punkt 9 tej instrukcji).

Na koniec klikamy w „ADD”, by dodać wartość:

12

 


13. Następnie odszukujemy wartość „ENABLE” i klikamy w pole edycji. Należy dodać w ciągu pluginów wartość MAKER. U mnie ustawienia wyglądają jak poniżej:

careportal rawbg iob bridge cob bwp cage sage iage basal pushover treatmentnotify pump maker

13

 


14. Po zapisaniu ustawień należy zresetować aplikację. W tym celu klikamy w „MORE”, i wybieramy „RESTART ALL DYNOS”:

14

 


15. Potwierdzamy chęć restartu:

15

 


16. Wracamy do strony http://itfff.com/ i wybieramy „MY APPLETS”:

16

 


17. Następnie klikając w swoje konto rozwijając listę i wybieramy „NEW APPLET”:

17

 


18. Klikamy w słowo „+THIS”:

18

 


19. W polu szukania wpisujemy „WEB” i pojawi nam się poniżej kwadrat z „WEBHOOKS”, w który klikamy:

19

 


20. Klikamy w ukazane na obrazku pole:

20

 


21. W tym miejscu definiujemy jakiego rodzaju alarmy chcemy otrzymywać na swoim urządzeniu mobilnym.

Poniżej znajduje się lista zdarzeń, które powodują uruchomienie powiadomienia przez ITFFF pochodzące ze strony AZUREWBSITES/HEROKUAPP.

ns-event – Zdarzenie wysyła wszystkie alarmy jako powiadomienia.
ns-allclear – To zdarzenie jest wysyłane np po uruchomieniu serwera bez wywoływania alarmów (np możesz użyć tego zdarzenia, po zmianie koloru wykresu na zielony).
ns-info – Ta opcja wysyła wszystkie powiadomienia na poziomie informacyjnym
ns-warning – Wszystkie powiadomienia z ostrzeżeniami
ns-urgent – Wszystkie pilne powiadomienia
ns-warning-high – Powiadomienie po przekroczeniu zdefiniowanego BG_TARGET_TOP.
ns-urgent-high – Powiadomienie po przekroczeniu zdefiniowanego poziomu BG_HIGH.
ns-warning-low – Powiadomienie po przekroczeniu zdefiniowanego poziomu BG_TARGET_BOTTOM.
ns-urgent-low – Powiadomienie po przekroczeniu zdefiniowanego poziomu BG_LOW.
ns-info-treatmentnotify – To powiadomienie jest uruchamiane w momencie wprowadzenia leczenia do CAREPORTAL.
ns-warning-bwp – To powiadomienie jest uruchamiane, gdy wtyczka generuje alarm.
ns-urgent-bwp – To powiadomienie jest uruchamiane, gdy wtyczka generuje alarm.

Możesz utworzyć akcję dla każdego z tych zdarzeń, ale dla potrzeby tej instrukcji skupiłem się na alarmie powiadamiania przy niskim, który mam zdefiniowany bardzo nisko (alarm będzie mi się włączał po przekroczeniu poziomu cukru 50). Wpisałem zatem „NS-URGENT-LOW” i wybieram „CREATE TRIGGER„:

 

21

 


22. Wybieramy „+THAT”

22

 


23. W polu szukania wpisujemy „notification”. Po wpisaniu samego noti mamy poniżej kwadrat z „NOTIFICATION”, który wybieramy:

23

 


24. Wybieramy „CONNECT”:

24

 


25. Wybieramy akcję = „Send a notification from the IFTTT app”:

25

 


26. Zatwierdzamy klikając „CREATE ACTION”:

26

 


27. Wybieramy „FINISH”:

27

 


28. Pojawi się pole, w które wpisujemy swój numer telefonu:

28

 


29. Tutaj w zasadzie nasza zabawa się kończy. Przechodzimy do kolejnego punktu:

29

 


30. Na podany numer telefonu otrzymaliśmy linki do aplikacji. W zależności od posiadanego systemu operacyjnego wybieramy albo APPStore, albo GooglePlay:

30

 


31. Instalujemy i otwieramy aplikację IFTTT:

31

 


32. Logujemy się na dane, które wpisaliśmy w punkcie 2 tej instrukcji:

32

 


33. Po wprowadzeniu danych klikamy: SING IN

33

 


34. Wybieramy wskazane pole z uruchomionymi aplikacjami na naszym koncie:

34

 


35. Znajdziemy aplikację, która została stworzona w interfejsie webowym:

35

 


36. Wybierając ją, mamy możliwość aktywować, bądź dezaktywować.

36

 


Voil’a. Teraz będziesz otrzymywał powiadomienia na telefon, jeśli zostaną spełnione zaprogramowane przez Ciebie warunki.

autor: Paweł Babańczyk
FB: #Pablo Ńczyk